SCP: deel van thuiswonende ouderen ontvangt te weinig passende zorg

SCP: deel van thuiswonende ouderen ontvangt te weinig passende zorg

Een deel van de thuiswonende ouderen ontvangt niet of te weinig passende zorg, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag verschenen rapport. Ruim 1,2 miljoen 75-plussers wonen in Nederland zelfstandig. Over het algemeen redden zij zich goed, maar een deel wordt belemmerd door ‘hardnekkige’ knelpunten.

De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen, maar een deel komt daardoor in de knel, schetst het SCP in dit rapport. Sommige ouderen voldoen soms (net) niet aan de voorwaarden om zorg of ondersteuning te krijgen, terwijl anderen moeite hebben om passend aanbod te vinden.

Een gebrek aan voldoende passende zorg en ondersteuning kan leiden tot verergering van de problemen, een lagere kwaliteit van leven en een verhoogde kans op de inzet van acute en vaak zwaardere zorg.

Daarnaast is ook het gedrag van ouderen en hun naasten van invloed op de ontvangen zorg en ondersteuning. “Het is moeilijk om te onderkennen dat je zorg nodig hebt en niet meer de zelfstandige volwassene bent die je lange tijd was”, zegt Plaisier. “Inzien dat je afhankelijk wordt, is een emotionele aanslag op ouderen, die verwerkt moet worden.”

Nieuws: NOS.nl
Foto: Nieuwsuur