Over ons

Missie

NaturaZorg voegt waarde toe aan de kwaliteit van het leven van haar cliënten. De cliënt staat centraal! We maken dit waar vanuit onze professionaliteit; we zijn betrokken, respectvol en hebben aandacht voor onze cliënten. Geluk en welzijn van de cliënt is een belangrijk kern voor de zorgverlening, wij leveren zorg afgestemd op de behoeften en levensstijl van de cliënt.

  • Individu: De zorg is afgestemd op uw behoefte en levensstijl;
  • Regie: U bepaalt hoe u wil leven, wij ondersteunen u hiermee;
  • Betrokken: Onze medewerkers zijn betrokken, aandachtig, professioneel en respectvol.

Visie

NaturaZorg is verbinder in de formele (verzorging en verpleging) en informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers). Onze cliënten kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen, doordat er ondersteuning wordt geboden door netwerk (mantelzorger) en zorgverleners met verzorging en/of verpleging. NaturaZorg streeft ernaar om als lerende organisatie bij te dragen aan de ontwikkeling van haar zorgverleners door ze hier continu in te stimuleren en hiermee efficiënte, betrokken en kwalitatieve zorgverlening naar een hoger niveau te tillen. Ook is NaturaZorg aanjager van ketenzorg en participeert actief in alle mogelijke vormen van samenwerkingsverbanden om bestaande en nieuwe kennis uit te wisselen en gezamenlijk bestaande problemen in de zorg aan te pakken ten behoeve van excellentie in zorgverlening.