IGJ-inspectie met succes afgerond

IGJ-inspectie met succes afgerond

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 29 maart 2022 een aangekondigd bezoek gebracht aan Natura Zorg te Arnhem. Het doel van het inspectiebezoek was om te beoordelen of bij Natura Zorg als nieuwe organisatie in de zorg de voorwaarden aanwezig zijn om goede en veilige zorg te leveren. 

De inspectie constateert dat Natura Zorg voldoet aan de getoetste normen. Alle getoetste normen voldoen. 

De inspectie trof een organisatie aan die hard werkt aan de kwaliteit van zorg die zij levert. Daarbij staat de zorg en ondersteuning aan de cliënt centraal. Vanuit deze visie wil Natura Zorg een professionele standaard neerzetten waaraan het bestuur en de medewerkers moeten voldoen. De inspectie zag tijdens het bezoek dat Natura Zorg (zowel het bestuur als de medewerkers) zich open en lerend opstelt. 

De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Natura Zorg stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. 

Klik hier voor het inspectierapport!